ขายที่ดิน โครงการธารดง หลังกาดฝรั่ง หางดง เชียงใหม่ ราคาไม่แพง + ขนาด 188.1 ตร…

เปรียบเทียบ
  สอบถาม

ขายที่ดิน โครงการธารดง หลังกาดฝรั่ง หางดง เชียงใหม่ ราคาไม่แพง

+ ขนาด 188.1 ตร.ว.
+ ราคาขาย ตร.ว. ละ 18,000 บาท
+ ค่าโอนคนละครึ่ง
+ ลักษณะที่ดินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 36 เมตร
+ ที่ดินถมแล้ว มีรั้วล้อมรอบ
+ ไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึงหน้าที่ดิน
+ ติดถนนโครงการธารดง เป็นถนนลาดยางมะตอย กว้าง 6 เมตร สภาพดี

จุดเด่น : ที่ดินอยู่หลังกาดฝรั่ง ใกล้ขนาดเดินถึงกันได้ ซึ่งที่กาดฝรั่งมีร้านค้า ร้านอาหาร สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติมากมาย การเดินทางเข้าเมืองก็แสนสะดวก ไม่ไกลจากตัวเมือง และสนามบิน อยู่ในเขตตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง ที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปทรงสวยงาม มีความกว้าง และลึกที่ง่ายต่อการวางผังสร้างบ้าน และเป็นที่ดินถมแล้ว บรรยากาศรอบที่ดิน เงียบ สงบ แต่ไม่เปลี่ยว เหมาะสำหรับทำเป็นที่พักอาศัย หรือจะทำที่พักเพื่อให้ชาวต่างชาติเช่าก็ได้ เพราะบริเวณนี้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ด้วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่สำคัญมีความเป็นธรรมชาติ ให้ความเป็นส่วนตัวสูง

Land for sale in Than Dong Lang Kad Farang Project, Hang Dong, Chiang Mai, not expensive

+ Size 188.1 sq.w.
+ 18,000 baht per square wah per sale price
+ Half transfer fee
+ Rectangular land style, width 20 meters, depth 36 meters
+ Land filled and surrounded by fences
+ Electricity, water, access to the front of the land
+ Next to the Than Dong Road project Is a 6-meter wide asphalt road in good condition

Key points: Land behind Kad Farang Close to walking in size In Kad Farang, there are many shops, restaurants for Thais and foreigners. Getting into the city is very convenient. Not far from the city and the airport is in Ban Waen Subdistrict, Hang Dong District. The land has a rectangular shape, beautiful shape, wide and deep, which is easy to plan for building a house. And is a land reclamation The atmosphere around the land is quiet but not alone. Suitable for making a residence Or can make accommodation for foreigners to rent Because this area is popular with foreigners With many facilities The key is natural. Provide high privacy

在清迈杭东的Than Dong Lang Kad Farang项目中出售的土地,并不昂贵

+面积188.1平方呎
每销售价格每平方哇+ 18,000泰铢
+一半的转会费
+矩形陆地风格,宽20米,深36米
+土地被围栏包围
+电,水,通往土地的前方
+丹东路项目旁边一条6米宽的沥青路面状况良好

重点:在Kad Farang后面登陆大小接近在卡德法朗(Kad Farang),有许多商店,餐馆供泰国人和外国人使用。进入市区非常方便。离市区不远且机场在杭东区班恩街道,土地呈矩形,形状优美,宽而深,易于规划房屋。并且是一块土地开垦土地周围的气氛很安静,但并不孤单。适合居住或者可以为外国人租房因为这个地区很受外国人欢迎有很多设施关键是自然的。提供高度的隐私

+ สอบถามข้อมูลหรือนัดชมสถานที่ ติดต่อ
+ Inquire about information or make an appointment to see the location. Contact
+ 查询信息或预约查看位置。

โจ (Joe) 089-755-3736 : ID LINE 0897553736
หนุ่ม 081-980-9476 : LINE ID 0819809476

+ สนใจ บ้าน ที่ดิน หาบ้านเช่า คอนโด ตึกแถว
+ Interested in land, home, house for rent, condo building.
+ 对土地,房屋,房屋出租,公寓建筑感兴趣。

https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

+ สินค้าของเรา : Our product : 我们的产品

https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/shop/?rt=19

– เรารับเป็นนายหน้าสำหรับซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด และอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เจ้าของทรัพย์ยินยอมให้ติดป้ายขายหรือให้เช่าของเราในบริเวณของทรัพย์ที่จะขายหรือให้เช่า ในกรณีบ้านจะต้องเป็นบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือทำสัญญาปิดเท่านั้น

รหัสทรัพย์สิน : #Arlan_A030
#ที่ดินเชียงใหม่ #กาดฝรั่ง #ถนน108 #เชียงใหม่ฮอด #บ้านแหวน #หางดง #นายหน้าเชียงใหม่


Source


Facebook Meta

post_id : 322977734828852_986780115115274
post_id_single : 986780115115274
post_embed :

original_title : ขายที่ดิน โครงการธารดง หลังกาดฝรั่ง หางดง เชียงใหม่ ราคาไม่แพง
+ ขนาด 188.1 ตร…
matched_content :

ขายที่ดิน โครงการธารดง หลังกาดฝรั่ง หางดง เชียงใหม่ ราคาไม่แพง

+ ขนาด 188.1 ตร.ว.
+ ราคาขาย ตร.ว. ละ 18,000 บาท
+ ค่าโอนคนละครึ่ง
+ ลักษณะที่ดินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 36 เมตร
+ ที่ดินถมแล้ว มีรั้วล้อมรอบ
+ ไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึงหน้าที่ดิน
+ ติดถนนโครงการธารดง เป็นถนนลาดยางมะตอย กว้าง 6 เมตร สภาพดี

จุดเด่น : ที่ดินอยู่หลังกาดฝรั่ง ใกล้ขนาดเดินถึงกันได้ ซึ่งที่กาดฝรั่งมีร้านค้า ร้านอาหาร สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติมากมาย การเดินทางเข้าเมืองก็แสนสะดวก ไม่ไกลจากตัวเมือง และสนามบิน อยู่ในเขตตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง ที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปทรงสวยงาม มีความกว้าง และลึกที่ง่ายต่อการวางผังสร้างบ้าน และเป็นที่ดินถมแล้ว บรรยากาศรอบที่ดิน เงียบ สงบ แต่ไม่เปลี่ยว เหมาะสำหรับทำเป็นที่พักอาศัย หรือจะทำที่พักเพื่อให้ชาวต่างชาติเช่าก็ได้ เพราะบริเวณนี้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ด้วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่สำคัญมีความเป็นธรรมชาติ ให้ความเป็นส่วนตัวสูง

Land for sale in Than Dong Lang Kad Farang Project, Hang Dong, Chiang Mai, not expensive

+ Size 188.1 sq.w.
+ 18,000 baht per square wah per sale price
+ Half transfer fee
+ Rectangular land style, width 20 meters, depth 36 meters
+ Land filled and surrounded by fences
+ Electricity, water, access to the front of the land
+ Next to the Than Dong Road project Is a 6-meter wide asphalt road in good condition

Key points: Land behind Kad Farang Close to walking in size In Kad Farang, there are many shops, restaurants for Thais and foreigners. Getting into the city is very convenient. Not far from the city and the airport is in Ban Waen Subdistrict, Hang Dong District. The land has a rectangular shape, beautiful shape, wide and deep, which is easy to plan for building a house. And is a land reclamation The atmosphere around the land is quiet but not alone. Suitable for making a residence Or can make accommodation for foreigners to rent Because this area is popular with foreigners With many facilities The key is natural. Provide high privacy

在清迈杭东的Than Dong Lang Kad Farang项目中出售的土地,并不昂贵

+面积188.1平方呎
每销售价格每平方哇+ 18,000泰铢
+一半的转会费
+矩形陆地风格,宽20米,深36米
+土地被围栏包围
+电,水,通往土地的前方
+丹东路项目旁边一条6米宽的沥青路面状况良好

重点:在Kad Farang后面登陆大小接近在卡德法朗(Kad Farang),有许多商店,餐馆供泰国人和外国人使用。进入市区非常方便。离市区不远且机场在杭东区班恩街道,土地呈矩形,形状优美,宽而深,易于规划房屋。并且是一块土地开垦土地周围的气氛很安静,但并不孤单。适合居住或者可以为外国人租房因为这个地区很受外国人欢迎有很多设施关键是自然的。提供高度的隐私

+ สอบถามข้อมูลหรือนัดชมสถานที่ ติดต่อ
+ Inquire about information or make an appointment to see the location. Contact
+ 查询信息或预约查看位置。

โจ (Joe) 089-755-3736 : ID LINE 0897553736
หนุ่ม 081-980-9476 : LINE ID 0819809476

+ สนใจ บ้าน ที่ดิน หาบ้านเช่า คอนโด ตึกแถว
+ Interested in land, home, house for rent, condo building.
+ 对土地,房屋,房屋出租,公寓建筑感兴趣。

https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

+ สินค้าของเรา : Our product : 我们的产品

https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/shop/?rt=19

– เรารับเป็นนายหน้าสำหรับซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด และอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เจ้าของทรัพย์ยินยอมให้ติดป้ายขายหรือให้เช่าของเราในบริเวณของทรัพย์ที่จะขายหรือให้เช่า ในกรณีบ้านจะต้องเป็นบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือทำสัญญาปิดเท่านั้น

รหัสทรัพย์สิน : #Arlan_A030
#ที่ดินเชียงใหม่ #กาดฝรั่ง #ถนน108 #เชียงใหม่ฮอด #บ้านแหวน #หางดง #นายหน้าเชียงใหม่from_name : Arlan Property and Law ขายบ้าน ขายที่ดิน บ้านเช่า คอนโด โรงแรม หอพัก
from_id : 106863760674066
from_url : https://facebook.com/106863760674066
from_thumbnail : https://graph.facebook.com/106863760674066/picture?type=large
shares_count : 0
original_date : 2020-08-06 06:14:25
original_date_timestamp : 1596694465
external_url :
image_src : https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/87450836_196963374997437_1560097366478946304_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=110474&_nc_ohc=hIfP9jftfb8AX8sUIOl&_nc_ht=scontent-sin6-2.xx&oh=9b2bc7a666b8565877ae1d603d481d7d&oe=5F511547
vid_embed : [vid_embed]
vid_id :
vid_url :
item_tags : Arlan_A030,ที่ดินเชียงใหม่,กาดฝรั่ง,ถนน108,เชียงใหม่ฮอด,บ้านแหวน,หางดง,นายหน้าเชียงใหม่
title_words_as_hashtags : #ขายทดน #โครงการธารดง #หลงกาดฝรง #หางดง #เชยงใหม #ราคาไมแพง #ขนาด #ตร

Be the first to review “ขายที่ดิน โครงการธารดง หลังกาดฝรั่ง หางดง เชียงใหม่ ราคาไม่แพง + ขนาด 188.1 ตร…”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Reviews

There are no reviews yet.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Main Menu